• Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

      Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
      Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...