• Revisors rolle ved vurderingen om fortsatt drift 

      Nguyen, Elisabeth (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven har vært å belyse revisors rolle ved forutsetningen om fortsatt drift og selskapets forsvarlige egenkapital. Problemstillingen for oppgaven er følgende: Hvilken rolle har revisor i forbindelse ...