• Psykt bra samarbeid på tvers 

      Møller, Rebecca; Murberg, Aslaug (Master thesis, 2023)
      Dette er en prosjektoppgave skrevet i tilknytning til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven skrives av to helseledere i Helse- og omsorgstjenesten i Alta kommune – en ...