• Små og mellomstore bedrifter i NCE Media 

      Aasvang, Hans Are; Monsen, Hans Jørgen; Sørensen, Haakon Theim (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss næringsklynger. Næringsklynger er betegnelsen på en geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor samme næring. Vi har fokusert oppgaven mot NCE Media, som er medieklyngen ...