• Effekter av ny leasingsstandard IFRS 16 for børsnoterte foretak i Norge 

      Stenheim, Tonny; Mesrobian, Harutjun; Moen, Kjetil Tveit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne artikkelen forsøker å illustrere effekten på resultat, balanse og sentrale forholdstall ved implementering av ny regnskapsstandard for leieavtaler IFRS 16. Denne standarden skiller ikke lenger mellom finansielle ...