• Styring av usikkerhet i prosjektets livssyklus 

      Mendez, Charite (Bachelor thesis, 2010-10-14)
      I denne prosjektoppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et valgt tema, usikkerhetshåndtering i prosjekter. Gjennom å velge dette temaet har jeg forsøkt å belyse en problemstilling som inneholder elementene kontrakter og ...