• Om Magnor Glassverk AS 

      Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...