• Relasjonsbygging og kundelojalitet 

      Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
      I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...