• Utfordringer ved implementering av Beyond Budgeting 

      Abdi, Hisham Mohamed; izadeh, Mahdi; Lunde, Sindre Djupevik (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgavens formål er å undersøke hvilke faktorer som kan hindre en implementering av Beyond Budgeting i SR-Bank. Fremgangsmåten vi har valgt for å besvare problemstillingen har vært ved en induktiv tilnærming, hvor vi har ...