• No contract = No deal 

      Lunde, Andrea Jakobsen; Nilsen, Sara Catarina; Jønland, Ine (Bachelor thesis, 2019)
      I vår oppgave har vi sett nærmere på temaet kontraktsledelse, og brukt Jan Ole Similä sin kontraktsledelsesmodell. Modellen ble brukt som et rammeverk for å se hvordan kontraktsprosessen fungerte mellom Finansinstitusjonen ...