• Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Affective Computing in Marketing: Practical Implications and Research Opportunities Afforded by Emotionally Intelligent Machines 

   Caruelle, Delphine Sylvie Sophie; Shams, Poja; Gustafsson, Anders; Lervik-Olsen, Line (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   After years of using AI to perform cognitive tasks, marketing practitioners can now use it to perform tasks that require emotional intelligence. This advancement is made possible by the rise of afective computing, which ...
  • Behavioral disinhibition can foster intentions to healthy lifestyle change by overcoming commitment to past behavior 

   Fennis, Bob M.; Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   To curb the trend towards obesity and unhealthy living, people may need to change their entire lifestyle to a healthier alternative, something that is frequently perceived to be problematic. The present research, using ...
  • Bruk kompetansen din når du tar samfunnsansvar! 

   Varlid, Vebjørn; Moen, Kristine; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Samfunnsansvar (CSR) har etter hvert blitt sett på som en hygienefaktor (Herzberg, 1959) i norsk næringsliv. Alle gjør det. Noen med en klar strategi, andre uten. Men kan samsvar mellom selskapets kjernekompetanse og valg ...
  • Business model innovation and value-creation: the triadic way 

   Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Snyder, Hannah; Allard, Van Riel; Sweeney, Jill; Yves, Van Vaerenbergh (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Open service innovation is an emergent new service development practice, where knowledge on how to organize development work is scarce. The purpose of the present research is to identify and describe relevant ...
  • Bør vi involvere kundene? 

   Lervik-Olsen, Line; Gustafsson, Anders; Silseth, Pål R.; Lorentzen, Bengt G. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Stadig flere av oss leter etter lettvinte og effektive løsninger i hverdagen. Vi ønsker å redusere den tiden vi bruker på trivielle oppgaver, og heller konsentrere oss om de tingene vi interesserer oss for. Bekvemmelighet ...
  • A customer-centric five actor model for sustainability and service innovation 

   van Riel, Allard C. R.; Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Zhang, Lu; Mithas, Sunil; Heinonen, Kristina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Service industries are increasingly unsustainable. Considering consumers as change agents, we show how service innovation may contribute to a service ecosystem that helps achieve emerging sustainability goals. To achieve ...
  • EMOTIONAL AROUSAL IN CUSTOMER EXPERIENCE: A DYNAMIC VIEW 

   Caruelle, Delphine Sylvie Sophie; Shams, Poja; Gustafsson, Anders; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Customer emotion in services has been extensively studied, but prior research has overlooked the dynamics of emotion over time. Our research addresses this gap by studying how emotional arousal varies throughout a service ...
  • Hvordan balansere mellom digitale og sosiale innovasjoner 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ledere som ønsker at deres bedrift skal være relevant og attraktiv, må bedre balansere forholdet mellom to innovasjonsstrategier: digitalisering av kundefronten og innovasjoner forankret i samfunnsansvar. Sistnevnte kaller ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter: Norsk innovasjonsindeks. 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor Wallin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
  • Klagehåndtering i norske bedrifter: Noen observasjoner og forslag til tiltak 

   Ronæs, Nina; Lorentzen, Bengt G.; Silseth, Pål; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Klagehåndtering i norske bedrifter er ikke noe å skryte av. Dette gir seg utslag i lav tilfredshet med klagehåndtering blant kundene, noe tall fra Norsk Kundebarometer tydelig viser. Dette er slett ikke bra for bunnlinjen ...
  • Logg av mobilen for å logge på livet 

   Ronæs, Nina; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere ...
  • The use of electrodermal activity (EDA) measurement to understand consumer emotions – A literature review and a call for action 

   Caruelle, Delphine; Gustafsson, Anders; Shams, Poja; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Electrodermal activity (EDA) is a psychophysiological indicator of emotional arousal. EDA measurement was first employed in consumer research in 1979 but has been scarcely used since. In the past decade, the ease of access ...
  • Turning customer satisfaction measurements into action 

   Lervik-Olsen, Line; Witell, Lars; Gustafsson, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the literature on customer orientation by developing and empirically testing a model that attempts to explain the elements that constitute customer orientation and ...
  • Urettferdig klagehåndtering: mine erfaringen, din respons 

   Brøto, Astri Åmellem; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Når en frustrert kunde deler sine dårlige opplevelser fra klagehåndtering i sosiale medier – lar vi oss påvirke av det? Fører dette til at vi får negative holdninger til bedriften som håndterte klagen, eller får det ...