• Sølvrev : Digital posisjonering i B2B-markedet 

      Dvergsdal, Daniel Klakegg; Erdal, Endre; Lem, Nils Johan Greve (Bachelor thesis, 2017)
      Bacheloroppgaven er et resultat av kurset Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. I besvarelsen har vi tatt for oss markedsføringsbyrået Sølvrev og formulert følgende problemstilling: • Hvordan kan Sølvrev ...