• Utviklings - og endringsledelse 

      Larssen, Gry Elisabeth (Master thesis, 2022)
      Oppgaven følger ledelse av et utviklingsarbeid i barnehagen, hvor målet er kvalitetsforbedring, og de ansatte medvirker i hele prosessen. I kapittel 1 presenteres valg av problemstilling med begrunnelser, oppgaven avgrenses ...