• Implementering av Black Litterman-modellen i DNB Asset Management 

      Stokkevåg, Stian; Larsen, Martin Lapin (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven er skrevet i et samarbeid med forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt allokeringen utledet av Black Litterman-modellen kan tilføre forvaltningen i DNB ...