• Revisors rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven 

      Staven, Ingrid; Larsen, Kristine Moum (Master thesis, 2014-02-19)
      Bakgrunn og problemstilling: Temaet økonomisk kriminalitet er et dagsaktuelt og spennende tema. Hvitvasking og terrorfinansiering har fått stadig større plass i samfunnsdebatten. På bakgrunn av dette har vi valgt å se ...