• De glemte kvinnevalgene 

   Larsen, Eirinn; Øksendal, Lars Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Å framstille kvinner som en mer ensartet politisk gruppe enn menn, er felles for mange av beretningene om kvinnestemmeretten i Norge. Ser man på kvinners og menns valgadferd før stemmeretten ble gjort allmenn i 1913, trer ...
  • Likestillingslandets skygge: utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge 

   Larsen, Eirinn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Kvinners suksess i høyere utdanning siden 70-tallet har omformet det norske samfunnet nedenfra, like fullt som det har forandret synet på hva kvinner duger til. Kjønnsrevolusjonen på universitetet er slik blitt en selvsagt ...