• Hva er organisasjonens endringsvillighet i henhold til kundens kjøpsprosess? 

      Haver-Mathiesen, Ferdinand; Lager, Jens (Bachelor thesis, 2019)
      I norsk varehandel har det skjedd store endringer, og de pågår enda. Dette fører til store utfordringer for mange bedrifter og krever endringer hos store organisasjoner. Siden 1990-tallet har det foregått en digitaliseringsbølge ...