• Politiske konjunktursykler i Norge 

      Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
      I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...