• En kvantitativ undersøkelse om motivasjon hos besøksvenner i Oslo Røde Kors 

      Løkenhagen, Emilie Ullern; Kveldstad, Torunn Sofie Storrø (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for besøksvennene i Oslo Røde Kors. Røde Kors er en stor internasjonal humanitær organisasjon, som hver dag jobber for å bekjempe ...