• Hvordan påvirker digitaliseringen HR sin rolle i virksomheten? 

      Kristoffersen, Stine; Brækkan, Lina-Therese Schiager; Sørlie, Tormod Bjerkrheim (Bachelor thesis, 2020)
      Vi er nå i den fjerde industrielle revolusjonen, som kommer til å endre den måten vi lever, jobber og kommuniserer med hverandre på. Digitaliseringen fører til at etablerte virksomheter transformeres, nye selskaper ...