• Endringseksperiment i praksis - Måltidsituasjonen 

      Kristensen, Linda (Master thesis, 2022)
      Prosjektoppgaven tar for seg et endringseksperiment utført under måltidsituasjonen på min avdeling. I over ett halvt år har personalet og jeg jobbet sammen med eksperimentet hvor vi har gransket organiseringen og praksisen ...