• Hvordan påvirker rebranding forbrukernes syn på merkevarer? 

      Kravik, Sophie Moss Kravik (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg problemstillingen «Hvordan påvirker rebranding forbrukernes syn på merkevarer?». Problemstillingen ble formulert på bakgrunn av min interesse for merkevarers visuelle identiteter, ...