• Mathallen 

      Korsrud, Ingrid; Solberg, Christoffer; Hansen, Thomas Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
      Bacheloroppgaven i markedsføring følger ITMRD strukturen, og tar for seg innledning, teori, metode, resultat og drøftelse av funn. Oppgaven omhandler forbrukeratferd i restaurantbransjen, og for å få en bedre innsikt i ...