• Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

      Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
      I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...