• The relationship between motivational climates and change readiness: the mediating roles of digital mindsets. 

   Kloven, Kristine Goa; Carlsen, Matilde Pauline Nordahl (Master thesis, 2020)
   Technology is a central part of the changes occurring in organisations, and the employees are the ones who will need to adapt and allow the digital changes and new technology to be put into practice. The motivational ...
  • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

   Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...