• KO Consulting : etablering og vekst 

      Kjellgreen, Trude; Myhre, Per Olav; Opsahl, Kristina (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Vi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer ...