• Hvilke holdninger påvirker kjøp og konsum av økologisk brød? 

      Kjeldedal, Stine Mathilde; Arnesen, Ingerid Isabell; Fjelltun, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om hvilke holdningsattributter som er avgjørende når forbrukeren står ovenfor et valg av økologisk brød. På bakgrunn av dette er problemstillingen: “Hvilke holdninger påvirker kjøp og konsum av ...