• Hvordan kan Ramsvik øke sine kunders livstidsverdi? 

      Kjærsrud, Oda Marie Grov; Haugland, Roar Aakre; Oppedal, Janne (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Bergen ble skrevet våren 2018 i samarbeid med Ramsvik AS. Vi var tidlig i kontakt med Ramsvik som straks sa seg villige til å kollaborere med oss. Vi hadde på forhånd ...