• Internprising av immaterielle eiendeler 

      Juliebø, Håvard; Jonsjord, Didrik (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven drøfter hvordan de nye BEPS-retningslinjene til OECD vil påvirke internprising av immaterielle eiendeler. Armlengdeprinsippet er det sentrale begrepet innenfor internprising, og er nedfelt både i ...