• #ikkemertomtmatskap 

      Tømta, Ida Wendel; Joner, Emilie Wolf (Bachelor thesis, 2017)
      Dette er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøgskolen BI. Oppgaven oppsummerer et treårs studie i PR og markedskommunikasjon. Oppdragsgiver for kampanjen er Hjelpende hender, og vi har ...