• Bacheloroppgave i entreprenørskap- og økonomi 

      Larsen, Emilie Trude; Jensen, Madelaine; Johannessen, Iselin Øvre (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige entreprenører. Stadig flere kvinner ønsker å starte sin egen bedrift, men det er fortsatt færre kvinner enn menn som er entreprenør ...