• Merkevarebygging i delingsøkonomi 

      Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
      Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...