• Rockheim : prosjektkultur 

      Bostrøm, Ola Aalmo; Hovdal, Mats Nilsen (Bachelor thesis, 2010-01-25)
      Med forankring i teori og gjennom observasjon og intervjuer skal vi med objektiv innfallsvinkel, tolke og beskrive prosjektkulturen i Rockheim. Problemstillingen vår er: ”Hvordan er kulturen i prosjektorganisasjonen ...