• Lønnsomhet i næringsklynger 

      Bøhren, Øyvind; Hoseth, Fredrik; Remøy, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Vi undersøker sammenhengen mellom klyngetilhørighet, eierstruktur og lønnsomhet for ca 3 700 bedrifter i norsk offshoreleverende næring fra 2002 til 2011. Vi finner ingen sammenheng mellom lønnsomhet og klyngetilhørighet, ...