• Vareplasseringens effekt på kundeatferd 

      Johansen, Vilde Aas; Holtekjølen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder ...