• Informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinen 

      Holand, Ida Kristine; Skage, Kine Midtun (Bachelor thesis, 2017)
      I vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere ...