• Sjømat AS 

   Hogstad, Steinar Westergård; Male, Hans Martin; Matre, Arvin (Bachelor thesis, 2017)
   Fiskeindustrien er Norges er en av de største industriene i Norge, og opplevde en sterk vekst i 2016 (SSB, 2017). Vi syntes av den grunn det ville være spennende å verdsette en bedrift i denne industrien. Siden en i ...
  • The main drivers of variations in the day-ahead spot price in the Nordic market, and how each driver change intraday. 

   Wiik, Martin; Hogstad, Steinar Westergård (Master thesis, 2019)
   This thesis studies the drivers of variations in the day–ahead spot price Nordic market and how they change intraday. The study uses variables of power production from wind and photovoltaics (PV), residual load, hydrological ...