• Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon 

      Aagaard, Toril; Breivik, June; Erikson, Inger C.; Hjukse, Hjørdis; Swanberg, Anne Berit; Steen-Utheim, Anna Therese; Tveiten, Oddgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible ...