• Verdsettelse av Freyr Battery AS 

      Hellebø, Håkon Helgaas; Johanson, Eivind Kampevold (Bachelor thesis, 2021)
      Vi skal i denne bacheloroppgaven verdsette Freyr Battery AS, heretter Freyr, sin egenkapital. Verdsettelsen utføres på basis i offentlig informasjon og intervju med leder i den finansielle avdelingen til Freyr. Metodikk, ...