• Prosjektlederens etiske dilemmaer 

      Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
      Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...