• Bilfritt Oslo sentrum 2019 

   Hanseth, Martin; Norheim, Erlend Markus Hansen (Bachelor thesis, 2016)
   Den 14. September 2015 var det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Etter valget gikk Miljøpartiet De Grønne inn i byrådet (MDG). MDG er et parti som ønsker en grønnere by og et av forslagene var derfor et bilfritt ...
  • Internprising - Kostnadseffekten for norske skattytere som følge av endringene i OECDs retningslinjer etter BEPS-prosjektet 

   Hanseth, Martin; Røyland, Jan Olsen (Master thesis, 2018)
   På toppmøtet i Mexico i 2012 forespurte G20 landene OECD om de kunne komme med en utredning angående BEPS. OECD tok dette til seg, og det var starten på BEPS-prosjektet. 2013 kom rapporten ved navn «Adressing base erosion ...