• Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

      Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...