• Verdsettelse av Helgeland Sparebank 

      Hagfors, Lars Ivar (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Problemstillingen for denne oppgaven er å beregne verdien av egenkapitalen til Helgeland Sparebank pr. 31/12-2009. Dette skal gjøres basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som en ekstern analytiker. Oppgaven starter ...