• Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse 

      Billing, Atle; Hagesæter, Mikal André; Singh, Harman Uppal (Bachelor thesis, 2016)
      I møte med forlegger kom det frem at han mistenkte at forlaget hadde mange ulønnsomme titler på lager. For å undersøke hans hypotese har vi derfor gjennomført en rekke analyser for å beregne hvordan fjerning av disse ...