• Knudsen utredningen : en forenkling og modernisering av utbyttereglene? 

      Bjønness, Therese Amalie; Høst, Jonathan (Master thesis, 2013-02-06)
      1. januar 1999 trådde dagens aksjelovgivning i kraft, Lov 13. juni 1997 nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Aksjeloven som ble utarbeidet i siste halvdel av 90-årene erstattet Lov 4. juni 1976 nr. 59 Lov om ...