• Bruk av kjente ansikt i markedskommunikasjonen 

      Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne (Bachelor thesis, 2018)
      I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere. Denne ...