• Komparativ analyse av oljeprissjokkene i 1986 og 2014 

      Gundersen, Camilla Lillebø; Helgeland, Anne Gro; Bryne, Hilde (Bachelor thesis, 2019)
      Det norske oljeeventyret startet i 1969, og siden den gang har Norge vært gjennom flere oljekriser. I 1986 ble oljebransjen rammet av et tilbudssjokk, der oljeprisen stupte fra 30 USD fatet til 10 USD fatet. Et forholdsvis ...