• Fast driftssted og endringer som følge av beps 

      Mo, Kristine Midtbø; Guldas, Kristin (Master thesis, 2019)
      Globalisering og omfattende handel over landegrensene er en utvikling som har ført til at det stilles spørsmål ved om inntekter i internasjonale selskap blir skattlagt der virksomheten og verdiskapningen faktisk blir ...