• Kampanjeplan for Dinutvei 

      Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
      I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...