• Markedsføring av kjøpesentre i Norge 

      Gisholt, Odd (Journal article, 2010)
      I denne artikkelen beskriver Odd Gisholt hvordan kjøpesentre kan markedsføres, og han angir hvilke trender vi kan vente oss når det gjelder fremtidens handle- og opplevelsesmønster ved sentrene.